15/03/2020

NİÇİN

NERELERDE, NİÇİN BULUNDURULMALI?


Yerleşkelerde;

Doğal afetler, yangın veya terör saldırısı gibi acil durumlarda;

Binaların asansör sistemleri, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 62. ve 160. maddeleri gereği otomatik olarak devre dışı kalır ve binanın tahliyesi acil çıkış merdivenlerinden gerçekleştirilir.

30. maddesinde ise özetle, acil durumlarda kullanıcıların hızlı kaçışlarını sağlayacak, yeterli, bütün kullanıcılara elverişli ve her kesimden serbest ve engelsiz erişilebilen standartları belirlenmiş özelliklerde kaçış yolları ile donatılacağı hükmedilmiştir.

Acil durum ve afetlerin sıklıkla yaşandığı ülkemizde; kendiliğinden kaçamayacak durumda olan hamileler, bedensel engelliler, hastalar, yaşlılar ile yaralılarınbinalardan hızlı ve etkin bir şekilde tahliyesine dair bir hazırlık ve hatta bilinç maalesef ki bulunmamaktadır.

Ancak; 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu; genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanları 10. Maddede “özel politika gerektiren gruplar” olarak ele almış ve 12. Maddede de yetkilileri, acil durumda “çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri” yapmaları yönünde sorumlu tutmuş ve amir hüküm ile cezai bir yaptırım getirmiştir.

Özürlüler Kanunu ve ilgili mevzuat ise zaten özürlülerin “eşitlik” ilkesi gereğince pozitif ayrımcılığa tabi tutulmasını emretmektedir.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; bir acil durumda savunmasız kalarak binadan kaçamayacak bu kişilerin oranı % 10 olarak öngörülmektedir.

VİA Tahliye Sedyesi, acil durumda, özel politika gerektiren grupların,müdahale ekiplerinin olay yerine gelişine kadar geçen sürede (- ki bu normal şartlarda 30 – 60 dakika arasında değişmektedir), binadan tahliye edilerek güvenli alanlara ulaştırılmasını sağlayan bir donanımdır.


Ambulanslarda;

Ancak ülkemizde, özellikle İstanbul’da yaptığımız çalışmalarda gördük ki; çok katlı eski betonarme yapıların asansörleri yoktur ve merdiven savanlıkları da kollu sedye ile hasta nakli için yeterli genişlikde değildir.

Bu durumda çok yüksek katlardan aşağıya sedye ile hasta veya yaralı taşımak durumunda kalan ve zamana karşı mücadele veren Acil Tıp Hizmetleri görevlileri VİA Tahliye Sedyesi ile bu durumun üstesinden rahatlıkla gelebilecek ve bunu tek başlarına yapabileceklerdir.


Hastanelerde;

Acil bir durumda, bir hastayı bir personel ile tahliye etmek üzere planlanmış bir risk yönetimi donanımı olan, VİA Tahliye Sedyesi hastanenizin HAP tahliye statüsünü sürekli E1 sınıfında tutmak üzere geliştirilmiştir.